Ατομική Έκθεση 2005

Solo Exhibition
«Διαπλανητικές αναζητήσεις» Αίθουσα “Athens Art Space- Mary Alexiou”, Κολωνάκι, Αθήνα.
«Interplanetary Searches» Gallery “Athens Art Space-Mary Alexiou”, Kolonaki, Athens.
"Συμπαντικές αποχρώσεις" Ενότητα 29 έργών, 50x40cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Universal shades" Section 29 paintings, 50x40cm,
mixed media on canvas.

                             


                                          


"Αίσθηση" 180x160cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Sense" 180x160cm, mixed media on canvas. 
"Νοσταλγία" 200x160cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Nostalgia" 200x160cm, mixed media on canvas.

"Όνειρο" 200x150cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Dream" 200x150cm, mixed media on canvas.

"Συναίσθημα" 200x150cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Emotion" 200x150cm, mixed media on canvas. 

"Θέληση" 200x200cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Will" 200x200cm, mixed media on canvas.
"Περιπλάνηση" 140x100cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Wandering" 140x100cm, mixed media on canvas.
"Αντίθεση" 260x70cm,                                                          "Ένταση" 280x70cm,
μικτή τεχνική σε καμβά,
                                                      
μικτή τεχνική σε καμβά,
δίπτυχο
.                                                                             
δίπτυχο.            
"Contrast" 260x70cm,                                                          "Intensity" 280x70cm,
mixed media on canvas,                                                      
mixed media on canvas,
diptych.                                                                              
diptych.                                                                           
"Δημιουργία" 100x100cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Creation" 100x100cm, mixed media on canvas.
"Αναζήτηση" 100x100cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Browse" 100x100cm, mixed media on canvas.
"Αθωότητα" 100x100cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Innocence" 100x100cm, mixed media on canvas.
"Ύλη" 100x100cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Matter" 100x100cm, mixed media on canvas.
"Κίνηση" 80x60cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Motion" 80x60cm, mixed media on canvas.
"Ταξίδι στο σύμπαν" 70X50cm, μικτή τεχνική σε καμβά.
"Travel to universe" 70X50cm, mixed media on canvas.
"Ο πλανήτης" 120x60, μικτή τεχνική σε καμβά.
"The planet" 120x60, mixed media on canvas.


"Ταξίδι στο σύμπαν" 50X50cm, μικτή τεχνική σε καμβά, δίπτυχο.
"Travel to universe" 50X50cm, mixed media on canvas, diptych.