Εικονογραφήσεις / illustrations

Εικονογραφήσεις
/ illustrations

"Ο ιδανικός στη Γαία και στη Στιγμιγαια!"
Ερωτόκριτος Κυμιωνής
Εικονογράφηση: Εύα Τζαγκαράκη
Εκδόσεις Επτάλοφος 2020.
"The ideal in Gaia and in the Gaia-Moment!"
Erotokritos Kymionis
Illustration: Eva Tzagaraki
Eptalofos Publications 2020.

Ένα αληθινό παραμύθι ζωής του συγγραφέα Ερωτόκριτου Κυμιωνή το οποίο συγκινεί και καθηλώνει με την ευαισθησία του και μας μυεί σε μια νέα οπτική πως δεν υπάρχει απώλεια, ενώ όλα είναι ζωή και μετάβαση σε ανώτερα επίπεδα.
A true life fairytale by the author Erotokritos Kymionis which moves and captivates with its sensitivity and introduces us to a new perspective that there is no loss, while everything is life and transition to higher levels.
"Στην Καστροπολιτεία, In the Castle"
Πολυξένη Χουρίδου
Εικονογράφηση: Εύα Τζαγκαράκη
Εκδόσεις Βάρφης-Αιγαίο 2017.
"In the Castle"
Polyxeni Chouridou
Illustration: Eva Tzagaraki
Varfis-Aegean Publications 2017.

Μια όμορφη ξενάγηση του Γέροντα από μέλη μιας οικογένειας, στα μνημεία της Καστροπολιτείας, της Θεσσαλονίκης.
A beautiful guided tour of the Old Man by members of a family, to the monuments of the castle city, of Thessaloniki."Τα Δώρα του Γέροντα"
Πολυξένη Χουρίδου
Εικονογράφηση: Εύα Τζαγκαράκη
Εκδόσεις Βάρφης-Αιγαίο 2016.
"The Older's Man Gifts"
Polyxeni Chouridou
Illustration: Eva Tzagaraki
Varfis-Aegean Publications 2016.

Μια ιστορία για ένα Γέροντα που συναντάει μια οικογένεια και γιορτάζουν μαζί τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
A story about an Old Man, who meets a family and celebrates Christmas and New Year together.


2012
«Η διαπολιτισμικότητα σε εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και η διδακτική τους αξιοποίηση» Εικονογράφηση των δραστηριοτήτων για παιδιά της μεταπτυχιακής εργασίας της συγγραφέως Χριστίνας Κανάρια.
"Interculturalism in illustrated books for preschool and primary school children and their didactic utilization" Illustration of the activities for children of the postgraduate work of the author Christina Kanaria.

2011-2012
Εικονογραφήσεις παραμυθιών για παιδικό site: "Χριστουγεννιάτικη Ιστορία του Charles Dickens","Το Κυκλάμινο","Η κάμπια","Η Γκρέτεν το Ξωτικό", "Το αηδόνι και το τριαντάφυλλο του Oscar Wilde", κ.α.
Illustrations of fairy tales for children's site: "Christmas Story" of Charles Dickens, "The Cyclamen", "The caterpillar", "Greten the elf", "Nightingale and Rose" Oscar Wilde.


2007 - 2010
"ΒΑΠΟΡΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ" εκδοτική εταιρία στην Αθήνα, συνεργασία ως σχεδιάστρια - εικονογράφος.
"VAPORI PUBLISHING" publishing company in Athens, collaboration as designer and illustrator.