Επιμέλεια Εκθέσεων / Curator


Επιμέλεια Έκθεσης / Curator

2006
"Περιπλανήσεις" Επιμέλεια της ομαδικής έκθεσης ζωγραφικής στο Χατζηγιάννειο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο στη Λάρισα. Εύα Τζαγκαράκη (Επιμέλεια - διοργάνωση και συμμετοχή). Εικαστικοί καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν: Σπύρος Λύτρας, Χρυσαλένα Μαργαρίτη, Ευανθία Σούτογλου, Αικατερίνη Χατζηγιαννούλη, Ιωάννης Γρίβας, Μαρία Γιαννίκου.

"Wanderings" Curator of group exhibition at Hatzigianneio Municipal Cultural Center in Larissa.
Eva Tzagkaraki (Curator - organization and participation). Visual artists who participated: Spyros Lytras, Chrysalena Margariti, Evanthia Soutoglou, Aikaterini Hatzigiannouli, Ioannis Grivas, Maria Giannikou.